Rozkład dnia przedszkolnego

630 - 815  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne inspirowane działalnością dzieci, praca indywidualna z dziećmi, likwidacja zaobserwowanych trudności z przyswajaniem materiałów przez dziecko, ćwiczenia poranne;

815 - 830 przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, modlitwa poranna;

830 - 900 śniadanie

900 - 1000 zajęcia wychowawczo–dydaktyczne wzbogacające wiedzę o współczesnym świecie, rozwijające wyobraźnię dziecka, mowę, myślenie, kształtujące pojęcia matematyczne, rozwijające sprawność manualną, fizyczną.

1000 - 1115 II śniadanie (owoc), zapewnienie dzieciom możliwości zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwijanie aktywności ruchowej dziecka, spacery, zabawa na świeżym powietrzu, zabawy samorzutne;

1115 - 1130 porządkowanie sali po zabawie, przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, modlitwa;

1130 - 1200 obiad (II danie)

1200 - 1345 dzieci młodsze (trzy i czterolatki): odpoczynek poobiedni w formie leżakowania, dzieci starsze: 20-minutowy relaks przy muzyce, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia rozwijające mowę, słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne na placu przedszkolnym;

1345 - 1400 przygotowanie do drugiej części obiadu

1400 - 1415 obiad - zupa

1415 - 1630 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci.

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów