Organizacja

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

1. Grupa I "Misie"- Dzieci w wieku 3 lat

Nauczycielki: s. Aniela Kołodziej, Urszula Madera
Pomoc nauczyciela: Joanna Krowiak, Małgorzata Dudek      

2. Grupa II "Sarenki" - Dzieci 4-letnie
Nauczycielki: Agata Jopek, s. Anna Watras  
Pomoc nauczyciela: Maria Rojek

3. Grupa III "Wiewiórki" - Dzieci 5-letnie
Nauczycielki: Maria Dąbrowska, Karolina Hadała 
Pomoc nauczyciela: Maria Lasota

Przedszkole Publiczne nr 25

1. Grupa "Zajączki" - Dzieci 6-letnie
Nauczycielki:  S. Elżbieta Twaróg, Dorota Borkowska 
Pomoc nauczyciela: Alicja Szura

Nauczyciel wspomagający - Barbara Rak

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów