Wiewiórki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
Listopad 2023

 

1. Nasza mała ojczyzna

 • Poznawanie znaczenia pojęcia miłość do Ojczyzny.
 • Budzenie zainteresowania własną miejscowością.
 • Utrwalenie znajomości swojego adresu i zasad podawania go osobom obcym.
 • Doskonalenie analizy słuchowej i wzrokowej.
 • Kształtowania umiejętności liczenia, w tym doliczania i odliczania.
 • Budzenie zainteresowania muzyką ludową oraz strojami regionalnymi.

2. i 3. Mój dom - Polska

 • Utrwalenie znajomości polskich symboli narodowych (flaga, godło, hymn).
 • Utrwalenie znajomości słów Mazurka Dąbrowskiego, przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego.
 • Budzenie zainteresowania historią państwa polskiego.
 • Utrwalenie znajomości stolicy Polski, rozwijanie wiedzy na temat Warszawy.
 • Kształtowanie poczucia rytmu oraz wrażliwości słuchowej w trakcie odbioru dzieła muzycznego.
 • Doskonalenie umiejętności wycinania, rozwijanie małej motoryki.

4. Moje hobby

 • Rozwijanie upodobań i pomysłowości, rozbudzanie ciekawości światem.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych.
 • Przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych.
 • Proste zabawy z kodowaniem.
 • Utrwalenie znajomości budowy piosenki, kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych.

5. Ulubione zajęcia

 • Poznanie zainteresowań koleżanek i kolegów.
 • Pokonywanie nieśmiałości oraz integracja grupy.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej słów.
 • Rozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei oraz ich numerowania, wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Zachęcanie do podejmowania kreatywnych rozwiązań, rozwijanie małej motoryki.
 • Budzenie ciekawości światem, przeprowadzanie zabaw badawczych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 Katecheza:

Nauka modlitwy „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie”, wdrażanie do modlitwy za zmarłych.

Odkrywanie prawdy o Bożej obecności w rodzinie, zachęcanie do wspólnej modlitwy w rodzinie.

   Piosenka:  "Polska mój dom"

1.Właśnie tutaj jest twoja ulica,

mama, dom, przedszkole oraz pies.

Miasto, wioska, kolega, dzielnica,

a to wszystko to Polska jest!

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina

od Bałtyku po szczyty Tatr.

Tu jest Polska, ojczysta kraina.

Biały orzeł jej strzeże od lat! (x2)

2.Morze, góry, jeziora i lasy,

pola zbóż kołysze lekki wiatr.

Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy.

I jej legend poznawaj świat.

3.Polska, Polska! – kibicuj z innymi,

wtedy gdy drużyna twoja gra.

Potem w stroju biało-czerwonym

wspólnie z nimi odśpiewaj hymn!

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów