Wiewiórki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2024

 1. „Baśnie, bajki, legendy”
 • Kształtowanie szacunku do książek, poznanie pojęcia morał.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej i logicznego myślenia
 • Czytanie globalne wyrazu łapa.
 • Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych i plastycznych.
 • Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Przewidywanie następstw wydarzeń.
 • Poznanie świata przyrody poprzez działanie i obserwacje.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej.
 1. Kolorowe lato – czas zabawy
 • Poznanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1 zł, 2 zł,
  5 zł, 10 zł.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwijanie umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości
  i akceptowania innych.
 • Rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny.
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 1. Żegnamy przedszkole
 • Wyjaśnienie pojęcia: odpoczynek, poznawanie sposobów odpoczywania.
 • Poznawanie krajobrazu górskiego oraz życia górali.
 • Poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami.
 • Poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego nad morzem; dostrzeganie korzyści dla zdrowia.
 • Zwracanie uwagi na estetyczny sposób wykonania prac.

Do widzenia!

 • Poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania.
 • Poznawanie pracy ratownika wodnego.
 • Rozwijanie umiejętności godzenia się z porażką przy przegranej w różnego rodzaju grach.
 • Poznawanie ciekawostek dotyczących ludzi, zajęć w różnych stronach świata.
 • Rozwijanie zainteresowań podróżniczych.
 • Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

  Katecheza:
  • Kształtowanie postawy zaufania Jezusowi, który pomaga i chce, byśmy pomagali innym.
  • Odkrywanie, ze wakacje to czas radosnego odpoczynku i spotkań z Bogiem.
  • Kształtowanie postawy radości z czasu odpoczynku i odkrywania Boga w przyrodzie.

Piosenka: „Mogę też powiedzieć nie”

Wtulam się w mojego misia.

Tak jak on się czuję dzisiaj,

gdy ktoś głaszcze mnie po głowie.

Bo miś przecież nic nie powie…

Tylko ja nie jestem z pluszu

i przytulać się nie muszę!

Ref.: To nieprawda, że wraz z wiekiem

bardziej staję się człowiekiem.

Już nim jestem i wiem, że

mogę też powiedzieć „nie”! (x2)

 

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów