Wiewiórki

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
MARZEC 2021 

TDZIEŃ I  -  WIELKA WYPRAWA
 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania - poszerzenie słownika czynnego dzieci;
 • ćwiczenie analizy dźwiękowej wyrazów z głoską r, R;
 • przewidywanie następstw wydarzeń – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • ćwiczenie orientacji na kartce papieru;
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7 - posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych i plastycznych.
TYDZIEŃ II  -  NADCHODZI WIOSNA
 • kształtowanie wartości jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i nazywanie ich;
 • rozwijanie słownika czynnego – operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne;
 • ćwiczenia analizy dźwiękowej wyrazów z głoską c, C – rozwijanie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych;
 • budowanie wypowiedzi – praca z wierszem J. Kulmowej pt. „W marcu jak w garncu”;
 • rozwijanie spostrzegawczości - zabawy z kodowaniem.
TYDZIEŃ III  - MALI ODKRYWCY
 • wzbogacenie wiadomości na temat kosmosu;
 • rozwijanie słownika czynnego dzieci - operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce, astronom, teleskop, luneta;
 • poznawanie świata różnymi zmysłami;
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia;
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • ćwiczenia analizy dźwiękowej wyrazów z głoską p, P – rozwijanie słuchu fonemowego.
TYDZIEN IV - WIOSNA TUŻ
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną i nazywanie ich;
 • poznanie zawodu rolnika, jego pracy, obowiązków i rytmu dnia;
 • określanie i nazywanie cech jakimi jest obdarzony każdy rolnik;
 • nazywanie zwierząt żyjących w gospodarstwie – czytanie globalne wyrazów;
 • ćwiczenia analizy dźwiękowej wyrazów z głoską j, j – rozwijanie słuchu fonemowego;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej – przeliczanie elementów częściowo niewidocznych;
 • klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8;
 • rozwijanie motoryki małej i dużej;
 • przewidywanie następstw wydarzeń – poznanie etapów wzrostu ziemniaka.
PIOSENKA DO NAUKI - Przyszła wiosna do niedźwiedzia"

1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
- zbudź się misiu, zbudź!
Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!

2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
- zbudź się misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała,
gromem zahuczała.
Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!

3. Nadleciała pszczółka mała:
- zbudź się misiu, zbudź.
Bzyku, bzyk do ucha,
widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła
niedźwiedź krzyknął - miód!

WIERSZ DO NAUKI - „Gimnastyka dni tygodnia”

Gimnastyka – dobra sprawa,
co dzień wszystkim radość sprawia.
Gdy niedziela się zaczyna,
Trening tydzień rozpoczyna.
W poniedziałek dwa podskoki,
Wtorek lubi kroki w boki.
Środa kręci dwa kółeczka,
No, a w czwartek jaskółeczka.
W piątek szybko dwa przysiady,
A sobota robi ślady.
I tak przez tydzień cały,
Dni tygodnia wciąż szalały.

KATECHEZA:

 • udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej;
 • nauka modlitwy: Któryś za nas cierpiał rany i piosenki: „Rysuję krzyż”.
© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów