Wiewiórki

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK  2021 

 

1 tydzień: : Idzie jesień… przez ogród i sad

 • rozwijanie umiejętności obserwowania otoczenia i przyrody,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów, nazywanie,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę,
 • poznawanie litery o, O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie.

2 tydzień: Idzie jesień... do zwierząt

 • poznawani sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozpoznaje i nazywa zapasy wiewiórki,
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów,
 • odkrywanie litery a , A– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2, 3,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz narządów artykulacyjnych.

3 tydzień: Co z czego otrzymujemy

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • rozwijanie : mowy, kooordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • odkrywanie litery m , M – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana,
 • poznawanie pochodzenia oraz wyrobów z wełny,
 • poznawanie z czego i jak otrzymujemy papier.

4 tydzień: Idzie jesień... z deszczem

 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • umiejętność wymienia elementów pogody pojawiających się podczas jesieni,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • doskonalenie wypowiadania się całym zdaniem,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,

Katecheza:

 • Poznanie różańca i modlitwy różańcowej;
 • Okazywanie wdzięczności Maryi za Jej Matczyną opiekę.

 Teksty do zapamiętania:

Piosenka:  „Idą Witaminki”

I. Zapukała raz marchewka do przedszkola,

za marchewką idą groszek i fasola.

Z tyłu się marchewka toczy i przeciera złote oczy.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

Ref.: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki.

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!

II. Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek,

a za drzwiami stoją warzywa spóźnione:

pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

III. Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach,

a kalafior wkroczył prosto do garnuszka.

Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym prędzej

z jarzynkami przy stolikach spotkać się

Wiersz: W spiżarni

W spiżarni kapusta,

czerwone buraki,

marchewka, cebula,

a w workach ziemniaki.

Na półkach słoiki,

w nich ogórki, dżemy.

I te wszystkie skarby

zimą chętnie zjemy.

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów