Wiewiórki

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
MAJ 2022

1 TYDZIEŃ: MOJA OJCZYZNA

 • Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.
 • Poznawanie stolicy Polski – jej zabytków, pochodzenia nazwy, legend z nią związanych.
 • Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr.
 • Poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II
 • Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

2 TYDZIEŃ: ŁĄKA W MAJU

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami.
 • Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Poznawanie etapów rozwojowych, np. Żaby, motyla.
 • Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) I ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki).
 • Tworzenie zielnika – wykonanie pierwszej karty z wykorzystaniem, np. Mniszka lekarskiego.
 • Wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta ).
 • Rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zadnia fałszywe).

3 i 4 TYDZIEŃ: ŚWIĘTO RODZICÓW

 • Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców.
 • Określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny.
 • Podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia matki itp.)
 • Przejawianie wewnętrznych potrzeb, takich jak:
 • poczucie sprawstwa,
 • autorytet bliskich osób dorosłych, w tym seniorów rodziny.
 • Wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).
 • Porównywanie wysokości dzieci względem siebie, stosowanie określeń: wyższy od, niższy od, takiego samego wzrostu, najwyższy, najniższy.
 • Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne.

Katecheza:

 • Kształtowanie postawy miłości do Matki Bożej – zachęcanie do udziału z rodzicami w nabożeństwie majowym w kościele lub przy kapliczkach.
 • Tworzenie kącika maryjnego – kapliczki w sali.

Teksty do zapamiętania:

PIOSENKA: „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE ŚWIATA”

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące

i są też wioseczki jak z bajeczki.

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,

tam domki, łąki, pola, rzeczki.

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.

Tutaj swoje mam radości i troski.

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.

To jest mój kawałek Polski.

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo,

w lewo, w tył i w przód!

Taki to mój mały cud!

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,

a w trzecim cicho płyną chmurki.

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.

Ja także kocham miejsce swój

WIERSZ: „MAMA - TATA”

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi

loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów