Wiewiórki

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2021 


1.Tydzień: „LATO-CZAS ZABAWY”

- poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata

- doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie

- uświadomienie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką jaką jest – z jej wglądem, zaletami

i wadami

- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania,

- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się nominałami pieniędzy 1,2,5,10zł

- rozwijanie orientacji w przestrzeni

- budowanie poczucia zaufania do drugiej osoby

- poznawanie praw dziecka

2. Tydzień: „KOLOROWE LATO”                                                                

- poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie

- doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek

- rozpoznawanie środowiska naturalnego: łąki oraz jej flory i fauny

- podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi

- kształtowanie wartości akceptacji siebie na podstawie bohaterów tekstu

- ćwiczenie umiejętności przeliczania, doliczania,odliczania i ustalenia wyniku w zakresie 10

- rozwijanie umiej. śpiewania piosenek zbiorowo i indywidualnie

- poznawanie stadium rozwoju motyla

- poznawanie formy porozumiewania się- wywiadu

3.Tydzień: „ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE”

- wyjaśnienie pojęcia odpoczynek i sposobów odpoczywania

- rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania informacji

- poznawanie krajobrazu górskiego oraz życia górali

- rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi

- uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na wysokości

-poznawanie środowiska i krajobrazu morskiego, górskiego oraz związanego z jeziorami

- dostrzeganie korzyści dla zdrowia, a także skutków zanieczyszczania tego środowiska

- doskonalenie umiej. mierzenia objętości płynów

- poznawanie środowiska rzeki

- obserwacja zjawiska rozpuszczania się i tonięcia luz utrzymywania się na powierzchni wody różnych przedmiotów w różnych roztworach

4. Tydzień: „DO WIDZENIA!”

- poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania

- rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania

- rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem

- budowanie wypowiedzi słownej

- poznawanie pracy ratownika wodnego oraz przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą

- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej i liczenie wyrazów w zdaniach

- doskonalenie umiejętności godzenia się z porażką przy przegranej w różnego rodzaju grach

- doskonalenie słuchu muzycznego

- rozwijanie zainteresowań podróżniczych

Piosenka „Pożegnanie przedszkola”

  1. Kilka lat temu do przedszkola

Szedłeś niepewnym krokiem

Ani się nie obejrzałeś

Jak minął rok za rokiem.

Ref.: Zaklaszcz teraz 1-2-3

Tupnij mocno tup, tup, tup

A po wakacjach już do szkoły

Odważnie pierwszy kroczek zrób./ bis

II. Mury przedszkola poznawałeś

Niewielki niczym skrzat

Do szkoły ruszaj śmiało

Kończysz przecież 7 lat

Ref.: Tupnij mocno tup, tup, tup,

zaklaszcz teraz 1-2-3,

z uśmiechem ruszaj po przygodę,

od września uczniem będziesz tym.

Wiersz „Dwie połówki”    

Mama, tata to mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma.

Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje
Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki.

Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Co za jabłko mówię wam
Jaki skarb ja w domu mam...      

 Katecheza: Piosenka religijna: „Twoja miłość jest pierwsza”  

Twoja miłość jest pierwsza,
Twoja miłość jest większa,
Twoja miłość jest w nas
Twoja miłość jest w naszych sercach. /x4

Święty, święty, święty - Ty jesteś Panie
Święty, święty, święty Pan /x2

Twoja miłość jest pierwsza,
Twoja miłość jest większa,
Twoja miłość jest w nas
Twoja miłość jest w naszych sercach. /x4

Święty, święty, święty - Ty jesteś Panie
Święty, święty, święty Pan /x4

Czekamy na Ciebie Panie nasz,
Czekamy na Ciebie Panie nasz,
Czekamy na Ciebie Panie nasz,
Czekamy na Ciebie... /x4

Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym,
Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
Niż tysiąc innych. /x4

Twoja miłość jest pierwsza,
Twoja miłość jest większa,
Twoja miłość jest w nas
Twoja miłość jest w naszych sercach. /x2

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów