Wiewiórki

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
MARZEC  2023 

1 tydzień: Mali odkrywcy

 • Operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce, astronom, luneta, teleskop
 • Zapoznanie w wyglądem litery „p”, ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • Utrwalanie stronności ciała
 • Kształtowanie właściwej postawy ciała
 • Rozwijanie wielu grup mięśniowych
 • Rozwijanie zdolności manualnych

2 tydzień: Tajemnice świata

 • Kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy
 • Poznawanie ważnych dla ludzkości wynalazków
 • Wprowadzenie litery „w”, ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania prostych obliczeń matematycznych
 • Kształtowanie kompetencji cyfrowych
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • Rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

3 tydzień: Nadchodzi wiosna

 • Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i nazywanie ich
 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu
 • Poznawanie wyglądu litery „c
 • Przewidywanie następstw
 • Kształtowanie umiejętności opowiadania historyjek
 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi – praca z wierszem
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania do 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych oraz tanecznych

4 tydzień: Wiosna tuż – tuż

 • Poznawanie pracy, rozkładu dnia i obowiązków rolnika
 • Przewidywanie następstw wydarzeń
 • Prezentacja litery „j”, doskonalenie słuchu fonemowego
 • Rozwijanie umiejętności czworakowania
 • Doskonalenie poczucia rytmu
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Doznawanie nowych wrażeń plastyczno – sensorycznych

5 tydzień: Święta, święta, biją dzwony

 • Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości
 • Rozwijanie słownika czynnego, budowanie poprawnych wypowiedzi
 • Utrwalanie pojęć związanych z klasyfikacją i segregacją
 • Operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą, poznawanie zwyczajów wielkanocnych
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
 • Wdrażanie do codziennej aktywności na świeżym powietrzu
 • Utrwalenie poznanych figur geometrycznych

KATECHEZA

 • Nauka modlitw i piosenek wielkopostnych: „Któryś za nas…”, „Rysuję krzyż”, „Ta krew”
 • Wdrażanie do codziennej modlitwy o potrzebne łaski dla misjonarzy

PIOSENKA

„Wiosna w żółtych kaloszach”

1. Ona przybywa, gdy kra odpływa
pod drzewem siada, gdy deszczyk pada
gdy słonko grzeje - ona się śmieje
kto do nas idzie? każdy już wie.

Ref. To idzie wiosna w żółtych kaloszach
taka radosna w kwiecistych włosach
podąża biegiem, by z przebiśniegiem
witać kolejny słoneczny dzień.

2. Gdy dzięcioł stuka, ona nas szuka
gdy szumią drzewa, to z wiatrem śpiewa
znów mosty z tęczy piękne nam wręczy
kto do nas idzie? każdy już wie.

 

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów