Aktualności

  
Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w przedszkolnym konkursie fotograficznym

pt. „Ślady Boga w otaczającej nas przyrodzie”.

ORGANIZATORZY:

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Rzeszowie.

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie uważności na ślady Boga w otaczającej nas przyrodzie.
 • Wzbudzanie wdzięczności wobec Boga za piękno stworzonego świata.
 • Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody, która jest darem miłości Boga do człowieka.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.
 • Propagowanie fotografii jako jednej z form artystycznego wyrazu.
 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz do ich rodzin.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Fotografia zgłoszona do konkursu powinna być wywołana na papierze fotograficznym, rozmiar nie mniejszy niż format A5 (ok. 14 x 21 cm).
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca powinna być wspólnym dziełem dziecka i rodzica.
 • Każda fotografia powinna posiadać opis, zawierający następujące dane:
 • imię i nazwisko dziecka, jego rodziny,
 • nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko,
 • tytuł fotografii,
 • data wykonania oraz szczegółowa lokalizacja miejsca, w którym wykonano zdjęcie.
 • Fotografie wraz z opisem, umieszczone w przezroczystej „koszulce”, należy składać do koordynatorów konkursu do 16 maja 2022 r.
 • Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 maja 2022 r.
 • Fotografie biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane na terenie przedszkola.
            

                                                                                 ZAPRASZAMY                                                                    Koordynatorzy konkursu: 
                                                                                                                                                                                              
 Agata Jopek
                                                                                                                                                                                          Monika Południak                                                     
                                                                                                                                                                                      
                 

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów