Aktualności

 


 

Chrystus Zmartwychwstał
ALLELUJA

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość.
Niech napełni nasze serca radością, ufnością i pokojem.
Niech Jego łaska towarzyszy nam
w każdej chwili naszego życia.

RADOSNYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów