Aktualności

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
bardzo serdecznie zaprasza Dzieci i Rodziców
do udziału w przedszkolnym konkursie plastyczno– technicznym na stroik wielkanocny.

ORGANIZATOR KONKURSU

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego w formie przestrzennej.

CELE KONKURSU

 1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Wielkanocą.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdoby wielkanocnej w obrzędowości ludowej.
 3. Integracja dzieci i rodziców.
 4. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 5. Umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.
 6. Zachęcanie do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia stroików.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do Dzieci i Rodziców Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Publicznego Przedszkola nr 25.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie.
 2. Możliwość zastosowania dowolnych technik.
 3. Stroik powinien zawierać metryczkę z następującymi informacjami: Imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy do jakiej uczęszcza dziecko.
 4. Stroik należy złożyć u nauczycielek poszczególnych grup DO 30 MARCA 2023 R (CZWARTEK).

OCENA PRAC

 1. KRYTERIA OCENY: - indywidualny charakter pracy - oryginalny pomysł - estetyka wykonania pracy - ogólny wyraz artystyczny - materiał użyty do wykonania pracy - zgodność pracy z założeniami konkursu - stopień trudności - technika wykonania.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone początkiem kwietnia.
 3. Przewiduje się przyznanie nagród głównych i wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.OGŁOSZENIE!

Zapisy dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rozpoczynamy od środy 01.03. 2023 r.

Przedszkole dysponuje miejscami tylko dla dzieci 3-letnich.

Kartę zapisu można odebrać w biurze (parter) lub pobrać ze strony internetowej przedszkola.

Wydawanie i przyjmowanie kart trwać będzie od 01 do 15 marca.
Kartę zapisu należy osobiście złozyć w biurze przedszkola.

Na stronie internetowej przedszkola dostępne są szczegółowe zasady oraz regulamin rekrutacji.

Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi 27 marca 2023 r.

 

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów