Aktualności

                    

Drodzy Rodzice

5. 10. 2022 r. (środa) odbędzie się AUDYCJA MUZYCZNASzkoły Muzycznej YAMAHA

- MISIE i SARENKI, godz. 12.00 – 12.30

- WIEWIÓRKI i ZAJĄCZKI, godz. 12.30 – 13.00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Drodzy Rodzice  serdecznie zapraszamy wraz z dziećmi do udziału
w RODZINNYM KONKURSIE 
 
PLASTYCZNO – LITERACKIM

„ŚW. ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI OCZAMI DZIECKA”

I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego; ul. Ks. Kazimierza Guzego 4; 35-317 Rzeszów

Osoby odpowiedzialne: p. Maria Dąbrowska; p. Agata Jopek

II. Cele konkursu.

Celem konkursu jest:

 • zapoznanie z osobą, życiem i postawą Zygmunta Szczęsnego Felińskiego;
 • zachęcenie dzieci do zaprezentowania i rozwijania swoich zdolności plastycznych;
 • odkrywanie talentów literackich wśród przedszkolaków i ich rodzin;
 • angażowanie dzieci i ich rodzin do wspólnego spędzania czasu;
 • odkrywanie daru płynącego ze szczerej modlitwy;
 • zachęcenie uczestników konkursu i ich rodzin do wędrówek w głąb swoich doznań i odczuć;

III. Zasady konkursu.

 • Pracę konkursową stanowi praca plastyczna zgodna z tematyką konkursu wraz z ułożoną przez Rodzinę modlitwą skierowaną ku czci świętego Zygmunta
 • Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszych przedszkoli (Przedszkole Publiczne nr 25, Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego);.
 • Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 1 pracę płaską, nie mniejszą niż format A3 (dowolna technika).
 • Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie,
 • Prace powinny jak najpełniej oddawać hasło przewodnie konkursu
 • Kryteria oceniania:
  • zgodność z tematem,
  • pomysłowość,
  • staranność wykonania,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 • Do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje (na odwrocie):
  • Imię i nazwisko autora,
  • wiek,

IV. Termin i miejsce dostarczania prac.

 1. Prace plastyczne wraz z ułożoną przez Rodzinę MODLITWĄ oraz wymaganymi informacjami należy dostarczyć do siedziby Przedszkola.
 2. Ostateczny termin dostarczenia prac mija 7.10.2022r.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Rozstrzygniecie konkursu

 1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.
 2. Ocena Jury jest niepodważalna i nieodwracalna.
 3. Ilość przyznanych nagród zależna jest od liczby i jakości zgłoszonych prac.
 4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
 5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Jury.
 6. Wszystkie zgłoszone prace będą wyeksponowane w kościele parafialnym.

VI. Informacje dodatkowe

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Rzeszowie.

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów