Programy wychowawcze

Zarówno Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i Przedszkole Publiczne nr 25 podlega Podkarpackiemu Kuratorium Oświaty.

Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną opieramy na następujących programach wychowawczych zgodnych z wymogami MEiN:

  • „Strefa Przedszkolaka” autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo , wydawnictwo MAC Edukacja
  • "Planeta dzieci". Prawda, dobro, piękno w świecie wartości autorstwa Jolanty Wasilewskiej, wydawnictwo WSiP
  • "Dziecięca matematyka" autorstwa  Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6-letnich wydawnictwo WSiP
  • Elementy METODY KRAKOWSKIEJ opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską 
  • Program nauczania religii w przedszkolu „Tak dla Jezusa” Nr AZ-0-01/20 autorstwa ks. dr Karola Zegana, Elżbiety Kondrak, Bogusława Noska.

    W roku przedszkolnym 2022/2023 tematem wiodącym w rocznym planie pracy naszego przedszkola jest: 
                                         „Prawda, dobro, piękno - dziecko w świecie wartości"


            

 

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów