Misie

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2024

1,2. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Poszarzenie wiadomości o emocjach, doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi na określony temat, zapoznanie z pojęciem rówieśnicy. Rozwija umiejętność przeliczania i tworzenia zbiorów np. ze względu na kolor. Kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej. Rozwijanie zdolności skupienia uwagi podczas działania. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy, rozwianie sprawności fizycznej, manualnej i kreatywności.

3. Lato lato lato czeka

Rozwijanie mowy oraz wiedzy ogólnej, szukanie oznak lata, doskonalenie umiejętności segregowania kwiatów ze względu na rodzaj, porównywanie liczebności zbiorów, reagowanie ruchem na ustalone sygnały. Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wspólnej zabawy przy piosence. Rozwijanie świadomości własnego ciała, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, rozwijanie sprawności manualnej oraz umiejętności organizowania miejsca pracy.

4. Wkrótce wakacje

Wzmacnianie więzi między rówieśnikami, rozwijanie umiejętności społecznych w grupie m.in. zgodnej zabawy, zapoznanie z wybranymi środkami transportu, rozwijanie umiejętności liczenia i przeliczania, rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania oraz aktywności muzyczno-ruchowej. Doskonalenie umiejętności plastycznych, dostrzeganie zmian w przyrodzie i cech charakterystycznych dla lata. Przypominanie o prawidłowej postawie ciała podczas zajęć i zabaw.

5. Zwiedzamy świat

Rozbudzanie zainteresowania podróżowaniem, poszerzanie wiedzy na temat otaczającego świata rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, umiejętności matematycznych w tym klasyfikowania przedmiotów wg jednej cechy. Rozmowa na temat wakacji marzeń, gdzie chcielibyśmy pojechać…rozwijanie mowy podczas wypowiedzi, rozwijanie logicznego myślenia, kształcenie percepcji słuchowo- ruchowej, rozwijanie umiejętności poruszania się w rytmie muzyki.

KATECHEZA :

  • Ukazanie serca Pana Jezusa jako znaku pełnego miłości i dobroci
  • Wychowanie do okazywania miłości i czci Panu Jezusowi
  • Postawa wdzięczności Panu Jezusowi za Jego miłości
  • Kształtowanie postawy radosnego chrześcijaństwa

PIOSENKA: „Chcemy zwiedzać cały świat”

1.Wyjeżdżamy na wycieczkę,

pociąg szybko mknie

mija pola, lasy, łąki

mija miasta , wsie.

         Zobaczymy całą Polskę

         Kraków i Warszawę,

         Górskie szczyty i jeziora

         Morze, złotą plażę.

2. Samolotem polecimy,

Zwiedzać wielki świat

Bo my wszystkie kontynenty

Chcemy dobrze znać.

       Zobaczymy Europę,

     Azje i Afrykę

     I zwiedzimy Australię

     oraz Amerykę.

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów