Misie

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
Listopad 2023

Tydzień 1. Każdy może świętym być…

 • Przybliżenie dzieciom postaci: św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – patrona przedszkola, św. Jana Pawła II – papieża Polaka.
 • Uczestniczenie w Balu Wszystkich Świętych, czerpanie radości z wspólnej zabawy i śpiewania piosenek religijnych.
 • Prezentowanie strojów świętych przygotowanych na bal.
 • Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się na cmentarzu.
 • Przypomnienie o potrzebie modlitwy za zmarłych.

Tydzień 2. Święto mojej ojczyzny

 • Kształtowanie rozumienia pojęć –moja ojczyzna, mój kraj.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania symboli narodowych – flaga, godło, hymn.
 • Kształtowanie wiedzy dziecka o swojej narodowości; mieszka w Polsce, mieszka w Rzeszowie, stolicą Polski jest Warszawa.
 • Kształtowanie więzi społecznej i narodowej, przez oglądanie patriotycznego programu artystycznego przygotowanego przez dzieci starsze, z okazji Święta Niepodległości.

Tydzień 3. Zdrowie naszym skarbem

 Zapoznanie dzieci ze sposobami dbania o zdrowie
Utrwalenie znajomości nazw części ciała.
Zapoznanie dzieci z zawodem lekarza.
 Poznanie zawodu stomatologa
 Poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej.
Kształtowanie nawyku mycia zębów.
 Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych.

Tydzień 4. A deszcz pada i pada

 • Wdrażanie do zwracania uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku z aktualną pory roku.
 • Wzbogacanie słownika czynnej mowy dziecka poprzez wprowadzanie nowych pojęć związanych z cechami typowymi dla późnej jesieni: szaruga jesienna, słota.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie różnych czynności: malowanie, rysowanie, lepienie itp.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 5. Co ułatwia pracę w domu?

 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami pomocy rodzicom w domu.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka.

Katecheza:

- Utrwalenie modlitwy "Aniele Boży"
- Nauka modlitwy "Wieczne odpoczywanie".

Piosenka 

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola. 

Wiersz

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

 

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów