Misie

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
MARZEC 2021 r.

TDZIEŃ I  ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Ćwiczenie umiejętności ruchów drobnych rąk.

TYDZIEŃ II -  ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach leśnych i polnych oraz o ich środowiskach.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Poszerzanie wiedzy na temat wiewiórek.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ III -  MARCOWA POGODA

 • Wzbogacanie wiedzy na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych.
 • Pobudzanie ciekawości badawczej.
 • Poznawanie zmian zachodzących w marcu w pogodzie.
 • Stwarzanie warunków do kontaktu z przyrodą.

TYDZIEŃ IV -  WIOSENNE PRZEBUDZENIE

 • Wzbogacanie wiedzy na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych.
 • Pobudzanie ciekawości badawczej.
 • Poznawanie zmian zachodzących w marcu w pogodzie.
 • Stwarzanie warunków do kontaktu z przyrodą.

TYDZIEŃ V -  WIELKANOC

 • Wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy.
 • Poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych.
 • Wzbudzanie zainteresowania folklorem.
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

 Piosenki:
 "
Tańcząca wiewióreczka" - piosenka z zabawą taneczną

Ref. Wiewióreczka mała,
               po lesie biegała.
               Hopsasasa, hopsasasa,
               po lesie biegała. (bis)

 1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka.

Tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz,

tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

 1. Spotkała owieczkę, tańczyli poleczkę.

Raz i dwa i, raz i dwa i, tańczyli poleczkę,

raz i dwa i, raz i dwa i, tańczyli poleczkę. (bis)

 1. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.

Raz i dwa, Raz i dwa, trzy,

tańczą kujawiaka. (bis)

 1. Spotkała szaraka, tańczą krakowiaka,

dookoła polany tańczą krakowiaka,

dookoła polany tańczą krakowiaka. (bis)

"Z wiosną"

 1. Forsycje otwierają pąki,

już powróciły szare skowronki.

Piękne magnolie weselą oczy,

wiosenny świat jest taki uroczy.

Ref. Hej, hej, hej, tralala,

tańczmy z wiosną: ty i ja.

Hop, hop, hop, tralali,

z wiosną zatańcz dziś i ty.

 1. Wiosną fruwają żółte motyle.

wiosną cudowne są wszystkie chwile.

Z wiosną nawet pan księżyc się śmieje,

wiosna przynosi światu nadzieję.

 1. Soczysta trawa w ogrodach rośnie,

kołyszą się igiełki na sośnie.

W całym parku słychać ptasie trele,
to naszej wiosny są przyjaciele.


 

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów