Misie

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK  2022  

 

 

 1. Idzie jesień przez świat
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne i wokalne, zapoznanie z instrumentem muzycznym - kołatką;
 1. Jesienna przyroda
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski, wyższy/niższy, wysoko/nisko;
 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
 • rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki, uwrażliwianie na muzykę;
 • kształtowanie umiejętności plastycznych, poprzez wykonywanie różnych prac;
 1. Koszyk Pani Jesieni
 • uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie i określenie zasad zdrowego: odżywiania się, aktywności fizycznej i ubierania stosownie do pogody;
 • zapoznanie z wyglądem wybranych owoców i warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą zmysłów;
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
 • kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 1. Skarby Jesieni
 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
 • rozwijanie umiejętności nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • kształtowanie pomysłowości i twórczości podczas wykonywania pracy plastycznej

KATECHEZA

W miesiącu październiku

 • dowiemy się, że Maryja jest Mamą Jezusa, ale także naszą Mamą w niebie, która bardzo nas kocha,
 • nauczymy się modlitwy “Zdrowaś Maryjo”,
 • poznamy nową piosenkę pt. “Bóg mnie kocha”.

TREŚCI DO OPANOWANIA PAMIĘCIOWEGO

Piosenka pt. “Małe czerwone jabłuszko”

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy pod drzewem i gruszką.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.

Wiersz do nauki na pamięć

Wpadła gruszka do fartuszka,

A za gruszką dwa jabłuszka.

A śliweczka wpaść nie chciała,

Bo śliweczka nie dojrzała.

 

 

 

 

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów