Misie

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
MARZEC 2023  
 

I. Zwierzęta naszych lasów i pól

- zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt leśnych i polnych;

- obserwowanie okazów przyrodniczych z wykorzystaniem

filmów, książek i zdjęć w albumach przyrodniczych;

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm);

II. Zwierzęta egzotyczne

- poznanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych;

- obserwowanie ich zwyczajów podczas oglądania filmów przyrodniczych, albumów i zdjęć;

- zapoznanie z biomami zamieszkiwanymi przez zwierzęta egzotyczne: sawanna, dżungla, pustynia, lasy tropikalne itp.

III. Nadchodzi wiosna

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną;

- bezpośrednia i pośrednia obserwacja przyrody;

- zapoznanie dzieci z zwiastunami wiosny;

- nauka piosenki „Ku-ku, ku-ku przecz zimo zła”;

- założenie hodowli cebulki;

IV i V Witamy Wiosnę

- stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;

- kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;

- poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć autorstwa Laury Łącz pt. „Już!”

- poznanie cyklu rozwojowego motyla;

- wczuwanie się e emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

- rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;

- sprzątanie placu zabaw – nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi.

KATECHEZA

  • Nauka pioseneki religijnej:  „Rysuję krzyż”

Piosenka

„Ku-ku, ku-ku przecz zimo zła

1.Ku-ku, ku-ku, precz zimo zła

już bociek leci, cieszą się dzieci

wiosna, wiosna idzie przez świat.

2.Ku-ku, ku-ku, już kwitnie sad

w gałązkach drzewa, już ptaszek śpiewa

wiosna, wiosna idzie przez świat.

3.Ku-ku, ku-ku, już ciepły wiatr

zatańczmy wkoło, bo nam wesoło

wiosna, wiosna idzie przez świat.

Wiersz pt. „Już!” Laura Łącz

Spadła deszczu kropla,

Plum…

Zawiał ciepły wietrzyk,

Szum…

Coś pachnie w powietrzu-

Kwiat.

Zmienia się wokoło

Świat.

A co to tak śpiewa?

Ptak.

Czyżby przyszła wiosna?

Tak

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów