Misie

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2022  

 

1. Niby tacy sami, a jednak inni

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • Zapoznanie ze znaczeniem słowa tolerancja
 • Dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci,
 • Rozwijanie aktywności badawczej,
 • Zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków
 • Poznawanie nowych zabaw ruchowych

2. Projekt „Las”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat leśnej flory i fauny
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w lesie
 • Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za otaczający nas świat
 • Kształtowanie wrażliwości słuchowej

3, 4. Wakacyjne podróże

 • Wzbogacanie wiedzy na temat różnych środków transportu
 • Ćwiczenia artykulacyjne
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Odczuwanie radości z tańczenia

5. Pożegnania nadszedł czas

 • Poznanie zasad bezpiecznego spędzania wakacji
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się podczas pożegnania i powitania

KATECHEZA

 • Modlitwa o opiekę Bożą nad dziećmi i ich rodzinami podczas wakacji
 • Utrwalenie poznanych piosenek i modlitw. 

PIOSENKA

„Lody poziomkowe”

Lo- lo- lo- lo- lo- lo- lody

Po- po- po- po- poziomkowe.

Lu- lu- lu- lu- lubię lizać

Choć gardełko nie jest zdrowe.

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!

A ja lody poziomkowe lizać chcę!

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!

A ja lody poziomkowe chcę!

Mama boi się o dzieci,

Chcę by zawsze były zdrowe.

Ale przecież czasem trzeba

Zjadać lody poziomkowe.

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!

A ja lody poziomkowe lizać chcę!

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!

A ja lody poziomkowe chcę!

Lody trzeba jeść powoli.

Aby gardło nie bolało.

Mama trochę jeść pozwoli,

Lecz mi więcej by się chciało.

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!

A ja lody poziomkowe lizać chcę!

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!

A ja lody poziomkowe chcę!

 

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów