Misie

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

CZERWIEC  2021 r.

Tydzień 1. i 2. Wakacyjne podróże

Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem.

Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy na temat spędzania czasu w różnych miejscach.

Rozwijanie zdolności manualnych oraz poczucia rytmu.

Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 10.

Tydzień 3. Letnie zabawy

Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabawy i wypoczynku.

Rozwijanie aparatu mowy w trakcie ćwiczeń logopedycznych.

Rozwijanie logicznego myślenia w trakcie zabaw klasyfikacyjnych.

Doskonalenie zdolności manualnych.

Tydzień 4. Pożegnania nadszedł czas

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Integrowanie grupy podczas zabaw zespołowych oraz na świeżym powietrzu.

Rozwijanie zasobu słownictwa.

Umuzykalnianie dzieci.

Piosenka: "Maszynista zuch"

Mknie po torach pociąg: „u,u,u!”

Pasażerów wiezie chyba stu.

Każdy z nich dojedzie, tam gdzie chce,

Nagle maszynista woła: „nie!”

Coś tam stuka w górze: „stuk, stuk, stuk”,

coś tam puka w dole: „puk, puk, puk”.

Maszynista to jest wielki zuch,

znowu cały pociąg wprawi w ruch!

Wierszyk do zapamiętania

Kiedy nam buzie ogrzewa lato

czas na przygody z mamą i tatą.

Czekają góry, pachnące łąki,

Morze i plaża, konie, biedronki!

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach,

Przedszkole na nas grzecznie poczeka,

Odpoczną w ciszy lalki, zabawki,

Dwie karuzele, miś i huśtawki.

Katecheza:

Modlitwa przed posiłkiem:

Boże, dzięki Ci składamy

za to, co pożywać mamy.

Ty nas żywić nie przestajesz,

pobłogosław, co nam dajesz.

Amen

Piosenka religijna: „Twoja miłość jest pierwsza”  

Twoja miłość jest pierwsza,
Twoja miłość jest większa,
Twoja miłość jest w nas
Twoja miłość jest w naszych sercach. /x4

Święty, święty, święty - Ty jesteś Panie
Święty, święty, święty Pan /x2

Twoja miłość jest pierwsza,
Twoja miłość jest większa,
Twoja miłość jest w nas
Twoja miłość jest w naszych sercach. /x4

Święty, święty, święty - Ty jesteś Panie
Święty, święty, święty Pan /x4

Czekamy na Ciebie Panie nasz,
Czekamy na Ciebie Panie nasz,
Czekamy na Ciebie Panie nasz,
Czekamy na Ciebie... /x4

Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym,
Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
Niż tysiąc innych. /x4

Twoja miłość jest pierwsza,
Twoja miłość jest większa,
Twoja miłość jest w nas
Twoja miłość jest w naszych sercach. /x2

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów