Opłaty

- OPŁATA za przedszkole 1,30 zł za każdą godzinę powyżej bezpłatnych 5 godzin realizacji podstawy programowej,

- DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA9,00 zł, każda nieobecność dziecka powinna być zgłoszona dzień wcześniej, nie później jednak niż do godz. 800 w dniu nieobecności, w celu uzyskania odpisu w miesiącu następnym. Nieobecności zgłasza się u p. Ani (księgowej) w godz. 7.00-15.00 pod nr. tel. 662-105-748. Prosimy zgłaszać raczej SMS-em.
Opłatę za przedszkole i za wyżywienie należy wpłacać na konto przedszkola z „góry” do 10-go każdego miesiąca.

 

 

 

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów