Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2021r.         

1 tydzień: ŚWIĘTO DZIECI

 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia ludzi na innych kontynentach;
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi i innym kolorze skóry i odmienności kulturowej;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami;
 • rozwijanie koncentracji uwagi;
 • budzenie uczucia przyjaźni do najbliższych kolegów;
 • doskonalenie umiejętności segregowania według podanych cech;
 • usprawnianie techniki rachunkowej;
 • doskonalenie umiejętności zapisywania czynności matematycznych używając cyfr i znaków;
 • rozwijanie szybkości i zwinności;
 • doskonalenie poczucia rytmu;                                        
 • rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich;
 • zapoznanie z prawami dziecka.

2. tydzień :MIESZKAŃCY ŁĄKI

 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • zapoznanie z nazwami miodu;
 • poznanie znaczenia pszczół;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • usprawnianie grafomotoryki;
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy;
 • utrwalenie nazw kwiatów łąkowych;
 • zapoznanie z etapami rozwoju motyla;
 • wdrażanie do wielozadaniowych wypowiedzi na określony temat;
 • wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: kokon, poczwarka;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w parach;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;
 • wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy;
 • wdrażanie do uważnego słuchania ;
 • poszerzanie doświadczeń artystycznych;

3 tydzień: ŚRODKI LOKOMOCJI

 • utrwalenie wiadomości na temat różnych środków lokomocji;
 • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków lokomocji;
 • doskonalenie umiejętności łączenia różnych materiałów plastycznych;
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z roweru;
 • kształtowanie nawyku dbania o zdrowie;
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
 • wdrażanie do spontanicznego wyrażania swoich emocji;
 • rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji stresującej
 • kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej;
 • utrwalenie numerów alarmowych oraz numerów osób najbliższych;

4 tydzień: ZMYSŁY POMAGAJĄ POZNAĆ ŚWIAT

 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • wzbogacenie słownika o nowe wyrazy: lupa, teleskop;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • zachęcanie do poznawania nowych smaków;
 • zwrócenie uwagi na wartości odżywcze różnych potraw;                      
 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki;
 • rozwijanie inwencji twórczej dziecka;
 • utrwalenie kształtu figur geometrycznych;
 • zapoznanie z zasadami zabawy „Latarnia”;
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
 • zachęcanie do poznawania przedmiotów poprzez świadome wykorzystywanie zmysłu dotyku;
 • ćwiczenia wrażliwości zapachowej;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

5 tydzień: WAKACJE

 • zwrócenie uwagi na konieczność dbania o środowisko podczas wakacyjnego wypoczynku;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku;
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu;
 • ukazanie piękna różnych stron Polski;
 • kształcenie słuchu muzycznego;
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

           Wiersz

Wita Was słoneczny ranek,

tyle dzisiaj niespodzianek,

tyle przygód czeka nas.

Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !

Dzisiaj święto wszystkich dzieci –

to szczególny dla nas dzień.

Jasne złote słonko świeci,

spoza chmur uśmiecha się.

Piosenka „Wakacje”.                                            

1.Czas wakacji się zaczyna,

pora odpoczywać.

Słońce, morze na nas czeka,

góry czas zdobywać.

Ref: Bo ja kocham wakacje,

kocham wakacje

jezioro i las.

Podróże dalekie

podróże dalekie

i wesoły czas./2x

2. Na wyprawę czas wyruszyć ,

poznać coś nowego.

Zapamiętać jak najwięcej

mój drogi kolego.

Katecheza : Uwielbienie Serca P. Jezusa w obrazie i modlitwie. Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.

 

 

 

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów