Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
   PAŹDZIERNIK  2021r.  

1. tydzień :IDZIE JESIEŃ….PRZEZ OGÓRD I SAD

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią w sadzie;
 • odkrywanie litery o:małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt;
 • zabawy badawcze –poznanie owoców –rozwijanie wrażliwości węchowej, smakowej, dotykowej i wzrokowej; nazywanie owoców i warzyw oraz wykonywanych z nich przetworów;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1,2.

2 tydzień: IDZIE JESIEŃ …DO ZWIERZĄT

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami;
 • rozwijanie koncentracji uwagi;
 • odkrywanie liter a,A- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią;
 • poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy);
 • usprawnianie techniki rachunkowej;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.                                                

3 tydzień: CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY ?

 • odkrywanie małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery m,M;
 • poznanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa;
 • dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, poznanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka;
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego;
 • ćwiczenia dykcji podczas śpiewu;
 • poznanie zastosowania węgla i wełny;
 • zapoznanie z figurą geometryczną –prostokątem .

4 tydzień: IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
 • poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego 4;
 • zapoznanie z odpowiednim ubiorem dostosowanym do warunków atmosferycznych.

  Katecheza :

  Na październik planujemy :

  • odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie;
  • ukazanie osoby świętego Franciszka jako miłującego Boga i Jego stworzenia ;
  • włączenie się w odmawianie modlitwy różańcowej w miesiącu październiku (dziesiątek różańca)w intencjach, o które prosiła Maryja w objawieniach w Fatimie.

Wiersz i piosenka na miesiąc październik.

           Wiersz K. Datkun –Czerniak „Szara pogoda.”

Szara chmurka, obok druga

pełne krople dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare,

kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku! już wystarczy,

zmień pogodę-zmień!

Niech rozzłości się słonecznie

wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

Piosenka „Kłotnia kaloszy”.                                            

1.Pada z nieba zimny deszcz.

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr.

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!

A moje kalosze po błocie ciapu –ciap!

Ref: Kap,kap,kap,kap,kap!

Ciapu-ciapu,ciap!(2x).

2.Aż jednego dnia kalosz siadł ,

a z kaloszem też jego brat.

I postanowili ,że pójdą sobie w świat.

I postanowili ,że pójdą sobie w świat.

 

 

 

 

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów