Zajączki

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 
2024

  

1 tydzień: „Niby tacy sami, a jednak inni”

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu;
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości;
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich;
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci;
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń;
 • szanowanie prywatności innych; niebranie cudzych rzeczy bez pozwolenia;
 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie);
 • wyrażenie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • rozpoznawanie emocji innych osób;
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż;
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej);
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich;
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg;
 • porównywanie masy przedmiotów, tworzywa przyrodniczego za pomocą wagi szalkowej, stosowanie określeń: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo;
 • tydzień: „Wakacyjne podróże”
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza;
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski;
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce;
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr;
 • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa - wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej;

3 i 4 tydzień: „Pożegnania nadszedł czas”

 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu;
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?);
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań;
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu;
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych;
 • wyjazd do WDK -u w Rzeszowie na Musical dla dzieci pt. „Polskie miasta w baśni i legendzie”;
 • uroczyste zakończenie przedszkola – Akademia na Pożegnanie oraz udział we Mszy św. - podziękowanie Bogu za wszelkie otrzymane łaski w minionym roku szkolnym i w całym okresie edukacji przedszkolnej;
 • wycieczka na zakończenie - do Kopalni Soli w Bochni.

Katecheza:

 • Kształtowanie postawy zaufania Jezusowi, który pomaga i chce, byśmy pomagali innym;
 • Odkrywanie, że wakacje to czas radosnego odpoczynku i spotkań z Bogiem;
 • Kształtowanie postawy radości z czasu odpoczynku i odkrywania Boga w przyrodzie.

Piosenka: Kolejny krok

1. Kończy się rok, kolejny krok wykonać czas.

Zamykam drzwi, żeby otworzyć się na świat.

To, co już znam, nowym zastąpi teraz los.

Nie boję się, bo znowu stanie przy mnie ktoś.

Ref: Siłę mam, by wzbić się do góry.

Siłę mam, by patrzeć na chmury.

Siłę mam, by lecieć daleko stąd.

Siłę mam, by wzbić się do góry.

Siłę mam, by patrzeć na chmury.

Siłę mam, by iść czasami pod prąd.

2. Nie będę sam, przyjaciół mam tuż obok mnie.

Marzenia w ruch! Spełnię je wszystkie, kiedy chcę.

odliczam już, a gdy usłyszę słowo "start",

rozpędzę się, bo wiem, że czeka na mnie świat!

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów