Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
STYCZEŃ 2022r.  

1. Mijają dni, miesiące, lata.

 • poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku;
 • odkrywanie litery „s” :małej ,wielkiej, drukowanej, pisanej;
 • wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia;
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku;
 • wyrabianie zdolności twórczych dzieci;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • wprowadzenie znaku matematycznego +;utrwalenie znaku=,stosowanie znaków +i=w sytuacjach zadaniowych;
 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 7;
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.                                                                       

2.  Zima i zwierzęta.

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • odkrywanie litery „n” :małej, wielkiej, drukowanej, pisanej;
 • zdobywanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki malowania pastą do zębów;
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków;
 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą;
 • organizowanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • zapoznanie z pracą leśnika;
 • sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;
 • wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki;
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalenie znajomości figur geometrycznych;
 • wyodrębnianie części wspólnej zbiorów;                                                   

3. Babcia i Dziadek.

 • utrwalenie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem;
 • rozwijanie pamięci i uwagi;
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych;
 • poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych;
 • odkrywanie litery „b”:małej, wielkiej, drukowanej, pisanej;
 • orientowanie się ,jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie;
 • ćwiczenia orientacji na kartce papieru;
 • utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8;

4. Baśnie,bajki, bajeczki.

 • aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek darmowych;
 • zapoznanie z literami g, małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru;
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni według ustalonego scenariusza;
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały;
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki.
  Katecheza :

  Na styczeń planujemy :

  • pogłębianie poznanej prawdy o Bożym Narodzeniu;
  • budzenie wdzięczności do Boga za dar Jezusa oraz motywowanie do czynienia dobra;
  • kolędowanie –śpiewanie poznanych kolęd i pastorałek.

TEKSTY DO ZAPAMIĘTANIA:

Wiersz "Kocham Babcię i Dziadka" B.Forma

Kocham mocno babcię, dziadka-

To nie żarty moi mili.

Dzisiaj im życzenia składam,

By sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnie,

I wszystkiego mam już dosyć,

Dziadek mocno mnie przytuli,

O to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

Babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać- te wypieki

Najwspanialsze są na świecie.

      Piosenka „Moja babcia lubi jazz”.

I. Moja babcia lubi jazz

oryginalną babcią jest

taki stary, tradycyjny

bardzo skoczny, melodyjny.

Moja babcia lubi jazz

bardzo fajną babcią jest,

czasem słucha go jak ja

lub na fortepianie gra.

Ref. A kiedy zagra wreszcie swoje skoczne dixi

Nie mogą na miejscu usiedzieć wszyscy

Bo ta muzyka czar ukryty w sobie ma, ma, ma.

Więc tańczą wszyscy i niech babcia dalej gra.

II. Czasem jednak chce tak los

musi ugotować coś

Jakiś żurek tradycyjny,

albo barszcz wigilijny

lub posprzątać musi dom,

lecz inaczej robi to

kiedy w rękach szczotkę ma

myśli, że na bandżo gra.

 

 

 

 

 

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów