Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK 2022r.  

 

1 tydzień: Co robią zwierzęta jesienią?

− wysłuchanie opowiadania Przyjaciele z Choinowego Lasu

_ poznanie pokarmów spożywanych przez wybrane zwierzęta leśne

_ dokonają analizy i syntezy słuchowej nazw wybranych zwierząt

− wysłuchanie i nauka się piosenki Dbam o zdrowie”

− poznanie podziału głosek na samogłoski i spółgłoski

− poznanie litery o, O

− poznają cyfry: 1, 2

− ćwiczenie koncentracji i pamięci, na podstawie rozwijanych umiejętności budowania wypowiedzi ustnej

2 tydzień: Jesień w sadzie

− wysłuchanie opowiadania Owocowe smakołyki

− poznanie litery a, A

− ćwiczenia w układaniu elementów według określonego rytmu

− zabawy kulinarne z dostępnych owoców i warzyw

− doskonalenie wykonywania zadań w skupieniu, zgodnie z ustalonymi zasadami

− poznanie cech kwadratu

− wysłuchanie piosenki Figle owoców

− świętowanie Dnia Nauczyciela

3 tydzień: Jesień na działce

− wysłuchanie opowiadania Kolega z Afryki

− poznają literę e, E

− zabawy w tworzeniu kukiełki z warzyw do kącika przyrody

− wysłuchają i nauczą się piosenki Dbam o zdrowie

− ułożą obrazki w odpowiedniej kolejności

− odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3

− ćwiczenia w określaniu kierunków: prawo, lewo, góra, dół, oraz układać zapis ruchu

za pomocą bloczków

− poznają sposób tworzenia stempli z warzyw

4 tydzień: Dbamy o zdrowie

− wysłuchanie opowiadania Sport to zdrowie!

− poznanie litery m, M

− ilustrowanie ruchem piosenki Dbam o zdrowie

− zapoznanie się z Piramidą zdrowego żywienia

− poznanie charakterystycznych cech trójkąta

− ćwiczenia w określaniu kolejności wykonywanych czynności – co należy wykonać najpierw, a co potem

KATECHEZA: Okazywanie miłości do Matki Bożej przez modlitwę Zdrowaś Mario.
                      Zachęcanie do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

TEKSTY DO ZAPAMIĘTANIA:

PIOSENKA:  Dbam o zdrowie”

Jeśli ktoś zapyta,

jak dbać o swe zdrowie,

każde dziecko zaraz

tak na to odpowie.

Ref.: Trzeba dobrze się odżywiać,

jeść owoce i warzywa.

Są w nich wszystkie witaminy.

Za to właśnie je cenimy.

Ważne są też gimnastyka,

spacer, basen i bieganie,

rower, rolki, hulajnoga.

Ruch to jest podstawa zdrowia!

2. . Bardzo ważne jest też

dbanie o higienę,

częste mycie ciała

i w wannie kąpiele.

WIERSZ: Jechał wóz –Wiesławy Żaby-Żabińskiej

1.Jechał, jechał wóz,

smaczne rzeczy wiózł,

tur, tur, tur, turkotał,

smaczne rzeczy wiózł.

2. Tu marchew czerwona,

kapusta zielona,

rzodkiewek różowe kuleczki,

w złocistym kolorze słonecznik.

3. Tu strąki  fasoli

i bobu do woli,

szpinaku zielona tam góra,

i burak pąsowy jak burak.

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów