Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
MARZEC 2021r.         

TYDZIEŃ I  -  W MARCU JAK W GARNCU 
 • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu (deszcz, wiatr, mgła – na podstawie utworu Anny Surowiec „Wiersz o dwunastu miesiącach”,
 • Zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody,
 • Zapoznanie z wyglądem litery g, G małej i wielkiej, pisanej i drukowanej,
 • Wyróżnianie głoski g w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci samodzielnym czytaniem,
 • Zapoznanie z liczbą 9 w pojęciu kardynalnym i porządkowym,
 • Kształcenie umiejętności przeliczania elementów w poszczególnych zbiorach,
 • Nauka ćwiczeń w parach z przyborem, kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą,
 • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki pisania– ćwiczenia grafomotoryczne.
TYDZIEŃ II  -  DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
 • Utrwalenie pojęcia pogoda, rozumienie znaczenia komunikatów o pogodzie,
 • Rozwijanie umiejętności właściwego ubierania się w zależności od pogody,
 • Utrwalenie pojęć: litera, głoska, sylaba, samogłoska i spółgłoska,
 • Zapoznanie z wyglądem litery c, C małej i wielkiej, pisanej i drukowanej,
 • Zapoznanie dzieci z warunkami potrzebnymi do wzrostu roślin oraz do obserwacji ich wzrostu,
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem: zioła, nowalijki,
 • Wyjaśnienie pojęcia „domowa apteka”,
 • Kształtowanie zamiłowania do nawyków higienicznych,
 • Wdrażanie do właściwego odżywiania się,
 • Wzbogacanie słownika dzieci o nowe pojęcie: higiena osobista,
 • Rozumienie prowadzenia higienicznego trybu życia na samopoczucie i zdrowie człowieka.
TYDZIEŃ III  -   W POSZUKIWANIU WIOSNY
 • Ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody,
 • Zapoznanie dzieci z pierwszymi zmianami zachodzącymi wiosną
  w świecie roślin i zwierząt,
 • Budzenie zainteresowań życiem przyrody wiosną,
 • Kształcenie właściwej postawy wobec przyrody,
 • Utrwalanie wyglądu figur geometrycznych i tworzenie kompozycji z figur ,
 • Zapoznanie dzieci z pierwszymi wiosennymi kwiatami: przylaszczka, pierwiosnek, zawilec, krokus, sasanka. Podział nazw kwiatów na sylaby, głoski;
 • Zapoznanie z pojęciem: rośliny pod ochroną,
 • Uzmysłowienie dzieciom bogactwa różnych tworzyw, ich faktur i barw,
 • Kształtowanie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo,
 • Zapoznanie dzieci z różnymi możliwościami tworzenia przestrzennych prac plastycznych,
 • Podejmowanie tworzenia kompozycji przestrzennych z różnych dostępnych materiałów,
 • Zapoznanie z pracą w ogrodzie z sadzonkami i nasionami niektórych roślin,
 • Zapoznanie z narzędziami pracy ogrodniczej, •
 • Zapoznanie z wyglądem litery ł, Ł małej i wielkiej, pisanej i drukowanej,
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci życiem ptaków ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki chronione,
 • Odkrywanie dziecięcych uzdolnień plastycznych.
TYDZIEŃ IV  - WIELKANOC – ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W MOJEJ RODZINIE                  
 • Zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej, pisanej i drukowanej litery j, J,
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów - Wyróżnianie głoski
  j w nagłosie, śródgłosie,
 • Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej dzieci,
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi,
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji i zwyczajów świątecznych,
 • Wyrabianie umiejętności wypowiadania się w sposób logicznie powiązany,
 • Podejmowanie prób odwagi mówienia wobec zespołu,
 • Wyrabianie refleksu i szybkiej orientacji podczas wspólnych zabaw ,
 • Zapoznanie z etapami sadzenia wiosennych roślin,
 • Uświadomienie dzieciom, co jest potrzebne do wzrostu roślin,
 • Ukazanie humoru zawartego w wierszu o tematyce dziecięcej „Pisanki” – słuchanie wiersza Anny Bayer;
 • Budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób wielkanocnych
 • Kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie określonej liczby np.: 10 i więcej,
 • Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,
 • Przygotowanie dzieci do nauki pisania: „Baranek wielkanocny” – ćwiczenia grafomotoryczne
Wiersz do nauki  -  Już Wielkanoc

Święta, Święta Wielkanocne,
jak wesoło, jak radośnie.
Już słoneczko mocno grzeje,
miły wiatr wokoło wieje.

Rośnie trawa na trawniku,
żółty żonkil w wazoniku.
Na podwórku słychać dzieci,
ach, jak dobrze, że już kwiecień.

A w koszyczku, na święcone
jajka równo ułożone.
Śliczne, pięknie malowane,
różne wzory wymyślone.

Jest baranek z chorągiewką,
żółty kurczaczek ze wstążeczką.
I barwinek jest zielony
w świeże kwiatki ustrojony.

Piosenka do nauki Marzec czarodziej

Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po wodzie,
Aż tu nagle hokus – pokus.

I już pączki na patyku,

i już trawka na śnieżniku
Och ten marzec – czarodziej.

Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po wodzie,
Aż tu nagle hokus – pokus.

Słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie - kotki
Och ten marzec – czarodziej

Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po wodzie,
Aż tu nagle hokus – pokus.

Przez kałuże skaczą kaczki,
żółte dzioby, pstre kubraczki
Och ten marzec – czarodziej

Katecheza :  Modlitwa piosenką religijną: „Nie bądź smutny Jezuniu, będę blisko Ciebie, będę ocierać Ci łzy. Zachęta do kontynuacji wypełniania wielkopostnych postanowień z miłości do P. Jezusa.
© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów