Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
MARZEC 2023r.  

 

 

1 tydzień: Różne rodzaje parków

Dziecko:

 • dostrzega różnice między parkami,
 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wykonuje prawidłowo ćwiczenia i zabawy przy muzyce,
 • odczytuje piktogramy związane z zachowaniem się w parku narodowym,
 • liczy w dostępnym zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • określa kierunki i zapisuje ruch za pomocą kodu.

2 tydzień: Tak mija czas

Dziecko:

- dzieli słowa na głoski,
- rozpoznaje i nazywa litery p: drukowaną i pisaną, małą i wielką,
- dostrzega zmiany zachodzące z upływem czasu i zmianami pór roku,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- wykonuje ruchy zgodnie z rytmem melodii, wyraźnie odtwarza tekst piosenki,
- stosuje słowa: najpierw, teraz, potem,
 - uczestniczy w zabawach z zegarem,
- odczytuje godziny na zegarze,

3 tydzień: Muzyka jest wszędzie

Dziecko:

- dzieli słowa na głoski
- rozpoznaje i nazywa literę z: drukowaną i pisaną, małą i wielką,
-  dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
- gra na instrumentach perkusyjnych,
- uczestniczy w zabawie przy piosence,
 - nazywa urządzenia służące do odtwarzania muzyki,
- rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 8,
 - przedstawia charakter wysłuchanej muzyki za pomocą obrazków.

4 tydzień: Mamy różne charaktery

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę u: drukowaną i pisaną, małą i wielką,
 • przyporządkowuje bohaterom odpowiednie barwy – ciepłe lub zimne,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • potrafi rozpoznać metrum prezentowane przez N.; porusza się płynnie, zgodnie z rytmem piosenki,
 • nie chwali się,
 • obrazuje graficznie odejmowanie jako ubywanie,
 • rozpoznaje zapis odejmowania,
 • utrwala umiejętności grupowania (na przykładzie emocji) oraz układania rytmu.

5 tydzień: Wiosna, wiosna

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • rozpoznaje i nazywa literę c: drukowaną i pisaną, małą i wielką,
 • wymienia części tulipana,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne,
 • rozpoznaje cyfrę 0,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • określa kierunki, nawigując drugą osobę; koduje ruch w symbolach.

KATECHEZA:

 • Śpiew pieśni wielkopostnych „Rysuje Krzyż” , „ Jezus zbawił mnie na Krzyżu”,
  modlitwa „Któryś za nas cierpiał rany…”

TEKSTY DO ZAPAMIĘTANIA:

PIOSENKA: „TO JUŻ CZAS”

1. Żaba kum kum kum,

Woda plum plum plum,

Czy Ty słyszysz już wiosny odgłosy?

Bocian kle kle kle,

Dobrze wie wie wie,

Że już wkrótce ciepło zrobi się.

Ref. To już czas, to już czas,

W końcu wiosna wita nas,

Przyjdą znów słoneczne przygody,

Pośród drzew śpiewa ptak,

Kwitnie krokus - wiosny znak,

Z dala lecą już bociany,

Wiosna znowu jest wśród nas.

2. Deszczyk kap kap kap,

W ziemię chlap chlap chlap,

Żeby drzewa urosły wysokie.

ZająC kic kic kic,

W dziurę hyc hyc hyc,

Bo przed deszczem ukryć woli się

WIERSZ: „PRZEDWIOŚNIE”

Koniec śniegu!
Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
Już skowronki koncert dają.
Tu krokusy, tam żonkile
Spoglądają na świat mile.
Trawa zmienia swoją zieleń,
Chętnie ją polubi jeleń.
Budzi się przyroda wkoło,
Będzie pięknie i wesoło.
Słońce teraz częściej świeci,
Na dwór wzywa wszystkie dzieci.

 

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów