Zajączki

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
Grudzień 
2023

  

1 tydzień: Idzie zima ze śniegiem

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
 • obserwowanie zmian występujących zimą (opady deszczu, śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, krótkie dni, długie noce, niska temperatura itp.)
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • przybliżenie postaci św. Mikołaja,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,
 • spotkanie ze świętym Mikołajem – recytacja wiersza i śpiewanie piosenki połączony z instrumentalizacją w wykonaniu dzieci dla wyjątkowego Gościa;
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wykonywanie uproszczonych kroków walca,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystanie w pracy różnych materiałów,
 • poznawanie nazw sportów zimowych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
 • ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

2 i 3 tydzień: Idą święta Bożego Narodzenia

 • kształtowanie postawy radości z narodzin Pana Jezusa i wdzięczności Bogu za Jego przyjście,
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • nauka kolęd i pastorałek,
 • przygotowanie przedstawienia Jasełkowego,
 • rozwijanie wrażliwości fonemowej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
 • rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania,
 • uczestniczenie w spotkaniu Wigilijnym w przedszkolu – dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, wspólny posiłek i kolędowanie.

4 tydzień: „Mijają dni, miesiące, lata”

 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • utrwalanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • zachęcanie do zakładania hodowli roślin,
 • obserwowanie wzrostu roślin,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Katecheza:

 • Ukazanie Adwentu jako okresu przygotowania na przyjście Pana Jezusa,
 • Zachęcanie do czynienia dobrych uczynków,
 • Kształtowanie postawy oczekiwania z Maryją na przyjście Jezusa,
 • Budzenie wdzięczności do Boga za dar Jezusa oraz motywowanie do czynienia dobra.

Piosenka:Pachnie Świętami”

Świat dziś na biało, z nieba sypało

My otuleni szalami

Opłatki lodu cicho pękają

Pod pospiesznymi krokami

Tańczą anieli, tańczą weseli

Niebiosa prawie gotowe

A my na ziemi, tak zapędzeni

Przystańmy chociaż na moment

Pachnie świętami, a my znów czekamy

Na to co nowe

Nie czas na spanie, szykujmy sanie

Serca gotowe

Świerki zielone już wystrojone

W świecące z bombek sukienki

A my w pośpiechu, prawie w bezdechu

Przystańmy obok stajenki

Niech Pierwsza Gwiazda ciemność rozjaśni

Niech jasne wszystko się stanie

Niech świat bez wojen, niech świat bez waśni

Zwróci swą twarz do Betlejem, do Betlejem

Wiersz: „Małej Dziecinie” Zdzisław Kunstman

Zapachniała choinka,

na niej błyszczą gwiazdeczki,

leży biały opłatek,

jak Pan Jezus w żłobeczku.

Wieczór cichy, grudniowy –

wszystkie dzieci się cieszą,

gdy się Chrystus narodzi,

do kościoła pospieszą.

A w kościele stajenka,

pastuszkowie i granie,

aby było przyjemnie

spać Dzieciątku na sianie.

Nasz maleńki Pan Jezus

gdy się ze snu obudzi,

uśmiechnie się serdecznie

do wszystkich na świecie ludzi.

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów