Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2022r.  

1 i 2 tydzień: Niby tacy sami, a jednak inni

 • poznanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją;
 • kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości;
 • szanowanie odmienności innych dzieci;
 • utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka;
 • wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur;
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych;
 • rozwijanie umiejętności muzykowaniu pod kierunkiem dyrygenta;
 • mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary;
 • utrwalenie stron: prawej i lewej;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałanie w zespole;
 • wspólne świętowanie Dnia Dziecka w „Centrum Zabaw Fantazja” w Rzeszowie;
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

3 tydzień: Wakacyjne podróże

 • uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania;
 • przygotowanie z dziećmi krótkiej akademii z okazji zakończenia Przedszkola;
 • rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw;
 • poznanie miejsc letniego wypoczynku (z wykorzystaniem mapy Polski);
 • poznanie sposobów spędzania czasu wolnego;
 • utrwalanie poznanych liter;
 • poznanie historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania;
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, wyrażanie w pracy plastycznej własnych spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami.

4 tydzień: Pożegnania nadszedł czas

 • utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata;
 • poznanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku;
 • zachęcanie do radosnego eksperymentowania – rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności czytania;
 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku, oraz charakterystycznych cech pór roku;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich rozwiazywania, rozwijanie sprawności rachunkowych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Katecheza:

 • ukazanie prawdy, że Jezus posyła Ducha Świętego;
 • kształtowanie postawy radości z obecności Ducha Świętego;
 • ukazanie obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie – przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystości Bożego Ciała;
 • poznanie kolejnego etapu historii życia Patrona Przedszkola – świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Teksty do zapamiętania

Piosenka „Pożegnania czas”

1. Hej Przedszkole ukochane

Do widzenia dziś śpiewamy

I wspomnienia jakże cenne

W nową drogę zabieramy.

Ref. Już nadszedł pożegnania czas

Wkrótce opuścimy Was

Szkoła woła już z daleka

Mnóstwo przygód na nas czeka.

2. Hej Przedszkole ukochane

Z żalem z tobą się żegnamy

Lecz zdobyte tu wartości

W nową drogę zabieramy.

3. Hej Przedszkole ukochane

Tak ci dużo zawdzięczamy

Dobro, uśmiech, ciepłe słowo

W nową drogę zabieramy.

Wiersz: „Podziekowanie”

Tyle pięknych chwil minęło

I wiele dni jeszcze przed nami.

Chociaż trzeba nam iść dalej

My Przedszkole w sercu mamy.

Spod Waszych czułych skrzydeł

Dziś odejść przyszło nam.

Tych dni przebytych razem

Tak bardzo jest nam żal.

Niech w Waszych ciepłych sercach

Zostanie choć cząstka nas.

A teraz czas się pożegnać.

Bóg zapłać! Dziękujemy Wam!

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów