Historia przedszkola

Historia naszego przedszkola jest naprawdę niezwykła. Wszystko zaczęło się w 2004 r. Inicjatorami powstania przedszkola byli mieszkańcy oraz nieżyjący już dziś proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju ks. Prałat Kazimierz Guzy. To dzięki Niemu do podrzeszowskiej wówczas miejscowości przyjechały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

Przedszkole rozpoczęło swoją pracę 1 września 2004 r. Patronem przedszkola został św. Zygmunt Szczęsny Feliński, Wielki Patriota i Założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi.

Pierwszą dyrektorką placówki została s. Anna Kowalczyk, a we wrześniu 2005 r. na jej miejsce przybyła s. Danuta Gromada. Funkcję dyrektora pełniła do 31 sierpnia 2011 r. Od września 2011 r. obowiązki dyrektora przedszkola przejęła s. Małgorzata Kapłon. Przez te wszystkie lata, nasza placówka prężnie się rozwijała. Nasi wychowankowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i tych lokalnych i ogólnopolskich, niekiedy z dużym sukcesem. Nasze osiągnięcia opisywaliśmy na łamach lokalnej prasy "Głos Tyczyna", a od kilku lat – na stronie internetowej przedszkola. Współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, dzięki czemu jakość pracy przedszkola jest na najwyższym poziomie.

Nasze przedszkole jest placówką katolicką, dlatego obok realizowania zadań z podstawy programowej MEN, dzieci wychowywane są w duchu pedagogiki chrześcijańskiej.

Jako jedna "rodzina przedszkolna" wspólnie z dziećmi i ich rodzicami, przeżywaliśmy mnóstwo wyjazdów, uroczystości, przedstawień. Jedną z trudniejszych chwil w życiu przedszkola, przyszło nam przeżyć 1 grudnia 2009 r., kiedy dotarła do nas smutna i niewiarygodna wiadomość o śmierci naszego wielkiego Dobrodzieja, ks. Kazimierza Guzego. Wierzymy mocno i czujemy, że opiekuje się nami z nieba.

W styczniu 2010 roku, wieś Budziwój została włączona do granic miasta Rzeszowa. W związku z tym powstała potrzeba utworzenia kolejnego oddziału przedszkolnego. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Rzeszowa udało się wyremontować i zagospodarować piętro budynku. Jednak nie było możliwości otwarcia dodatkowego oddziału w dotychczas istniejącym przedszkolu. Musiała powstać odrębna jednostka - Przedszkole Publiczne nr 25. Nie jest to jednak przeszkodą aby obie placówki tworzyły jedną społeczność.

W październiku 2014 r. uroczyście świętowaliśmy 10 rocznicę powstania przedszkola i 5 rocznicę kanonizacji Patrona św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W uroczystości uczestniczyczała społeczność przedszkolna oraz zaproszeni Goście, a szczególnie Absolwenci przedszkola.

 

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów