Kadra

Dyrektor przedszkola

- s. mgr Anna Watras - nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki
- s. mgr Aniela Kołodziej - nauczyciel dyplomowany, katecheza, prowadzenie śpiewu pieśni i piosenek religijnych, patriotycznych i okolicznościowych
- s. mgr Beata Piechota - nauczyciel kontraktowy
- mgr. Dorota Borkowska - nauczyciel mianowany, pedagog specjalny
- mgr Maria Dąbrowska  - dyplomowany, rytmika
- mgr Agata Jopek - nauczyciel mianowany, j. angielski
- mgr Urszula Madera - nauczyciel dyplomowany
- mgr Anna Jopek - nauczyciel dyplomowany
- mgr Barbara Rak - nauczyciel współorganizujący kształcenie
- mgr Joanna Latosińska - logopeda

Pomoc nauczyciela
- Joanna Krowiak
- Alicja Szura
- Maria Lasota
- Maria Rojek
- Małgorzata Dudek

Personel administracji i obsługi:
- Anna Nazimek - księgowa
- Iwona Wacławek - szefowa kuchni
- Barbara Głód - kucharka
- Katarzyna Paśkiewicz - intendentka

 

 

 

 

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów