Kadra

Dyrektor przedszkola

- s. mgr Anna Watras - nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki

- mgr. Dorota Borkowska - nauczyciel mianowany
- s. mgr Aniela Kołodziej - nauczyciel dyplomowany
- s. mgr Elżbieta Twaróg - nauczyciel mianowany
- mgr Monika Południak - nauczyciel kontraktowy
- mgr Anna Jopek - nauczyciel mianowany
- mgr Agata Jopek + j. angielski - nauczyciel kontraktowy
- mgr Anita Kogut - nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczyciela

- Joanna Krowiak
- Alicja Szura
- Barbara Rak
- Maria Lasota
- Maria Rojek

Personel administracji i obsługi:

- Anna Nazimek - księgowa
- Iwona Wacławek - szefowa kuchni
- Barbara Głód - kucharka
- Katarzyna Paśkiewicz - intendentka

 

 

 

 

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów