Kadra

Dyrektor przedszkola

- s. mgr Anna Watras - nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki
- s. mgr Aniela Kołodziej+ katecheza - nauczyciel dyplomowany
- s. mgr Elżbieta Twaróg + katecheza - nauczyciel mianowany
- mgr. Dorota Borkowska - nauczyciel mianowany
- mgr Magdalena Dąbrowska + rytmika - dyplomowany
- mgr Agata Jopek + j. angielski - nauczyciel kontraktowy
- mgr Anita Kogut - nauczyciel kontraktowy
- mgr Monika Południak - nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczyciela
- Joanna Krowiak
- Alicja Szura
- Barbara Rak
- Maria Lasota
- Maria Rojek
- Małgorzata Dudek

Personel administracji i obsługi:
- Anna Nazimek - księgowa
- Iwona Wacławek - szefowa kuchni
- Barbara Głód - kucharka
- Katarzyna Paśkiewicz - intendentka

 

 

 

 

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów