Sarenki

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
STYCZEŃ  2022  

1. Mijają dni, miesiące, lata

 • Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim.
 • Dostrzeganie upływu czasu.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i poczucia rytmu.
 • Kontynuowanie rytmów.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.
 • Poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

2. Zima i zwierzęta

 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na opowiadaniu.
 • Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i ruchowej.
 • Utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

3. Babcia i Dziadek

 • Rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej.
 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla osób starszych.
 • Zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem.

4. Baśnie, bajki i bajeczki

 • Poznawanie wybranych wartości (prawdomówności).
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, logicznego myślenia.
 • Ćwiczenia w szybkiej reakcji na ustalony sygnał.
 • Zachęcanie do udzielania pomocy innym.

KATECHEZA: Rok św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – czcimy naszego Patrona w modlitwie i piosence.

Piosenki:

Tupu, tup po śniegu

 1. Przyszła zima biała,
  śniegiem posypała,
  zamroziła wodę,
  staw przykryła lodem.

Ref. Tupu, tup po śniegu,
dzyń, dzyń na sankach,
skrzypu, skrzyp na mrozie.
Lepimy bałwanka.

Tupu, tup po śniegu,
dzyń, dzyń na sankach,
skrzypu, skrzyp na mrozie.
Lepimy bałwanka.

 1. Kraczą głośno wrony-
  marzną nam ogony.

Mamy pusto w brzuszku,
dajcie nam okruszków.

Tupu, tup po śniegu,
dzyń, dzyń na sankach…

 1. Ciepłe rękawiczki
  i wełniany szalik.
  Białej mroźnej zimy
  nie boję się wcale.

Tupu, tup po śniegu,
dzyń, dzyń na sankach…

Wróbelek - stempelek

 1. Zobaczył wróbelek,
  Na śniegu stempelek,
  I pomyślał sobie –
  Też stempelek zrobię.

Ref: Cieszy się wróbelek ćwir, ćwir, ćwir,
że ma swój stempelek ćwir, ćwir, ćwir.
Podskakuje żwawo ćwir, ćwir, ćwir,
na lewo i prawo! Ćwir!

 1. Zawołał sąsiadów,
  bo więcej chciał śladów.
  Wróble nadleciały,
  skwer ostemplowały.

Ref: Cieszy się wróbelek ćwir, ćwir, ćwir…

 

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów