Sarenki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 MARZEC 2023  

1. Mali odkrywcy

 • Poznanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
 • Zachęcanie do samodzielnego odkrywania świata obrazów, dźwięków, smaków, zapachów i bodźców czuciowych.
 • Utrwalenie znajomości nazw części ciała; poszerzanie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania naszego organizmu.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

2. Tajemnice świata

 • Poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym. Rozwijanie spostrzegawczości oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny. Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet.
 • Poznanie właściwości magnesu.
 • Rozwijanie inwencji twórczej oraz precyzyjnych ruchów rąk.

3. Nadchodzi wiosna

 • Poznanie zjawisk zwiastujących nową porę roku – wiosnę.
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody, zachęcanie do obserwowania przyrody.
 • Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji.
 • Utrwalenie wiadomości na temat cech marcowej pogody.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, ekspresji i wrażliwości muzycznej.

4. Wiosna wśród zwierząt

 • Poznanie cech krajobrazu wiejskiego.
 • Utrwalenie i poszerzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi.
 • Ćwiczenia artykulacyjne, rozwijanie aparatu mowy.
 • Rozwijanie małej motoryki, wdrażanie do dokładnego wykonywania prac plastycznych.
 • Budowanie wiary we własne siły.

4. Wiosna wśród roślin

 • Poznanie wybranych kwiatów pojawiających się wiosną.
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody, zachęcanie do obserwowania przyrody.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy.
 • Utrwalenie wiadomości na temat cech marcowej pogody.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, ekspresji i wrażliwości muzycznej.

  Katecheza: Nauka modlitwy „Któryś za nas cierpiał rany”.

  Śpiew piosenek: „Rysuję krzyż” oraz „Jezus zbawił mnie na krzyżu”

Piosenka Z wiosną

I Forsycje otwierają swe pąki,
już powróciły szare skowronki.
Piękne magnolie weselą oczy,
wiosenny świat jest taki uroczy!


Ref. Hej, hej, hej, tralala,
tańczmy z Wiosną, ty i ja.
Hop, hop, hop, tralali,
z Wiosną zatańcz dziś i ty!


II Z Wiosną fruwają żółte motyle,
z Wiosną cudowne są wszystkie chwile.
Z Wiosną nawet Pan Księżyc się śmieje,
Wiosna przynosi światu nadzieję.

III. Soczysta trawa w ogrodach rośnie,
kołyszą się igiełki na sośnie.
W całym parku słychać ptasie trele,
to naszej Wiosny są przyjaciele.

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów