Sarenki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2024

 

TYDZIEŃ I: CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA

Rozwijanie mowy, poznawanie informacji o kolegach oraz koleżankach, doskonalenie motoryki małej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności przeliczania, kształtowanie potrzeby zachowania prawidłowej postawy ciała, rozwijanie sprawności fizycznej, ilustrowanie piosenki ruchem, wyrabianie wyobraźni muzycznej oraz koordynacji słuchowo – ruchowej, zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych stron świata.

TYDZIEŃ II: CO W TRAWIE PISZCZY?

Rozwijanie mowy, określanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt, rozwijanie sprawności manualnej , budowanie pozytywnej relacji grupowej, poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki, rozwijanie umiejętności matematycznych, rozwijanie sprawności fizycznej, wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu, rozwijanie umiejętności zgodnego działania podczas wspólnej zabawy, rozwijanie poczucia rytmu, poznanie ziół rosnących na łące.

TYDZIEŃ III: LATO, LATO, LATO CZEKA

Rozwijanie mowy, rozwijanie kreatywności, budzenie chęci uczestnictwa w zabawach, integracja grupy, rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczeń, kształcenie percpecji słuchowo – ruchowej, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy o Dzikim Zachodzie.

TYDZIEŃ IV: WKRÓTCE WAKACJE

Określanie dokąd można się udać na wakacje, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie pozytywnych relacji grupowych, rozwijanie myślenia logicznego, rozwijanie umiejętności matematycznych, wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu, reagowanie na ustalone hasła i sygnały i muzyczne, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, stymulowanie do poznawania świata, rozwijanie postawy badawczej.

KATECHEZA

- Ukazanie Serca Pana Jezusa jako znaku pełnego miłości i dobroci.

- Wychowanie do okazywania miłości i czci Panu Jezusowi.

- Postawa wdzięczności Panu Jezusowi za Jego miłość.

WIERSZ DO NAUKI

WAKACYJNE RADY”
Głowa nie jest od parady

służyć musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj

kiedy słońce pali.

                                          

Płynie w rzece woda

chłodna, bystra, czysta,

tylko przy dorosłych

z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane

gdy zobaczysz w borze -

Nie zrywaj! Nie zjadaj! -

bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie

jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz

nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,

ale ważna rada:

- idąc na wycieczkę pieszą

dobre buty wkładaj!

Gdy w polu, w lesie, czy za domem

wykopiesz przedmiot zardzewiały

- nie dotykaj go!

Daj znać dorosłym!

Śmierć niosą groźne przedmioty!

PIOSENKA DO NAUKI

„ LODY POZIOMKOWE ”

 1. Lo- lo- lo- lo- lo- lo- lody
  Po- po- po- po- poziomkowe.
  Lu- lu- lu- lu- lubię lizać
  Choć gardełko nie jest zdrowe.

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lody poziomkowe lizać chcę!
Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lodów poziomkowych chcę!

 1. Mama boi się o dzieci,
  Chcę by zawsze były zdrowe.
  Ale przecież czasem trzeba
  Zjadać lody poziomkowe.
 1. Lody trzeba jeść powoli. 
  Aby gardło nie bolało.
  Mama trochę jeść pozwoli,
  Lecz mi więcej by się chciało.
© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów