Sarenki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
CZERWIEC  2022  

I Dzień dziecka

 • Zapoznanie z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy dotyczące praw dzieci na całym świecie.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

II Lato

 • Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy.
 • Utrwalanie informacji o zjawiskach atmosferycznych.
 • Rozwijanie kompetencji językowych.
 • Wspomaganie umiejętności matematycznych

III Wakacyjne podróże

 • Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznawanie świata poprzez doświadczenie własne i innych ludzi.
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

IV Pożegnania nadszedł czas

 • Uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wypoczynku.
 • Rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się.
 • Utrwalenie nazw oraz cech charakterystycznych poszczególnych pór roku.

KATECHEZA

 • Modlitwa o opiekę Bożą nad dziećmi i ich rodzinami podczas wakacji
 • Utrwalenie poznanych piosenek i modlitw. 

PIOSENKI

Wyścig rowerem

 1. Kiedy rowerem pędzę w dal

i kręcę pedałami,

koledzy chcą dogonić mnie

i wtedy się ścigamy.

Kiedy rowerem pędzę w dal,

w uszach mi świszcze wiatr.

Zostawiam z tyłu łąkę, las,

pozdrawiam każdy kwiat.

Ref.:

Kiedy pędzę na rowerze, hej,

kiedy pędzę na rowerze, cha,

kiedy pędzę ma rowerze, hu,

kręcę ile tchu.

 1. Kiedy rowerem pędzę w dal,

i kręcę pedałami,

koledzy chcą dogonić mnie

i wtedy się ścigamy.

Kiedy rowerem pędzę w dal,

drogę do mety znam,

przyciskam mocniej, no i znów,

medal ze złota mam.

Ref…

Już wkrótce wakacje

 1. Już wkrótce wakacje

i piękna przygoda,

wyjedźmy więc czym prędzej,

bo każdej chwili szkoda.

Ref.

Gdzie grzywy morskich fal,

gdzie słońca złoty blask,

gdzie ptaków leśny chór

swym śpiewem wita nas

 1. Żegnamy się z panią,

z Maciusiem i z Anią,

gotowi, spakowani,

dziś w drogę wyruszamy.

Ref…

 1. Lecimy, jedziemy,

idziemy, płyniemy,

powietrzem, lądem, wodą,

by spotkać się z przyrodą.

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów