Sarenki

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
MARZEC 2021

 
TYDZIEŃ I  -  W KUCHNI 
 • zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni oraz z jej wyposażeniem,
 • rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
 • wyrabianie poczucia szacunku dla pracy kucharki,
 • zapoznanie z pojęciem dyrygent,
 • poznawanie znaczenia zdrowego odżywiania się i wymienianie niektórych skutków spożywania niezdrowej żywności.
TYDZIEŃ II  - ZIELONY OGÓREK W SALI
 • nabywanie umiejętności związanych z hodowlą i pielęgnacją roślin,
 • zapoznanie ze sposobami hodowli roślin, ich potrzebami, wymaganiami,
 • kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
 • kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach, podejmowanie prób liczenia na palcach.
 TYDZIEŃ III  -  MARCOWA POGODA
 • zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu,
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do rozumienia związków przyczynowo - skutkowych,
 • rozumienie zależności między rodzajem ubrania a pogodą.
 TYDZIEŃ IV - CZEKAMY NA WIOSNĘ
 • kształcenie umiejętności ruchowego reagowania na słowa piosenki i dźwięki muzyczne,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawie i odgrywania ról,
 • dostrzeganie regularności podczas układania rytmu,
 • kształcenie umiejętności klasyfikowania i tworzenia zbiorów w oparciu o jedną cechę.
TYDZIEŃ V  - WIELKANOC
 • zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych i ich zwyczajami ,
 • wdrażanie do posługiwania się określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy,
 • poznanie wybranych potraw świątecznych.

WIERSZ DO NAUKI -Piątka bałwanków"

Piątka bałwanków stoi na podwórku,
słonko przygrzało i zostało i czwórka.
Cztery bałwanki na podwórku stały
słonko przygrzało, tylko trzy zostały.
Trójka bałwanków ma śniegowe stroje,
słonko przygrzało i zostało dwoje.
Dwójka bałwanków śmieje się do siebie
Słonko przygrzało i pozostał jeden.
Jeden bałwanek miotłą się podpiera
Słonko przygrzało i bałwanka nie ma.

PIOSENKA DO NAUKI - „Tam daleko, gdzie wysoka sosna”
I. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref:
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i śpiewają głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat.

II. Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

III. Wiosno, Wiosno nie zapomnij o nas.
Każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
- zima by została mroźna.

 KATECHEZA : 

Nauka piosenek religijnych „Rysuje Krzyż” i „Dotknij Panie moich oczu”.

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów