Sarenki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK  2022  

 

1. Idzie jesień przez świat

 • Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni.
 • Opisywanie jesiennej pogody.
 • Uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • Rozwijanie umiejętności grania na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 7.
 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych grzybów.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw.

2. Jesienna przygoda

 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt przygotowujących się do zimy.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i pamięci muzycznej.
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez układanie historyjek czy rozwiązywania zagadek.
 • Rozwijanie małej motoryki i precyzyjnych ruchów rąk.

3. Koszyk Pani Jesieni

 • Rozwijanie znajomości wybranych owoców rosnących w sadzie.
 • Zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia.
 • Wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu.

4. Skarby jesieni

 • Rozwijanie znajomości wybranych warzyw rosnących w warzywniaku jesienią oraz sposobów ich uprawy.
 • Wzbogacanie doświadczeń sensorycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i precyzyjnych ruchów rąk.
 • Wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów.

  KATECHEZA

  Maryja – Różańcowa Pani:
  - rozwijanie miłości do Maryi, naszej Mamy;
  - zachęcanie do modlitwy różańcowej w przedszkolu, kościele oraz w domach.

PIOSENKA

Z deszczem gramy

Deszcz nam kapie kap, kap, kap,

to jest nasz muzyczny świat.

Z deszczem śmiało razem gramy

Nasze ulubione gamy.

 

Deszcz nam chlapie chlap, chlap, chlap,

więc muzyczne krople łap.

Z deszczem śmiało razem gramy

Nasze ulubione gamy.

 

Deszcz nam stuka stuk, stuk, stuk

piękne dźwięki puk, puk, puk.

Z deszczem śmiało razem gramy

Nasze ulubione gamy.

 

Deszcz nam dzwoni dzyń, dzyń, dzyń,

Płyń melodio z nami, płyń.

Z deszczem śmiało razem gramy

Nasze ulubione gamy.

 

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów