Sarenki

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2021

  

TYDZIEŃ I: DZIEŃ DZIECKA

 • Wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi;
 • Rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie sama prawa;
 • Szanowanie odmienności dzieci i odnoszenie się do nich z szacunkiem i życzliwością;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.

TYDZIEŃ II: JESTEM MALARZEM

 • Zapoznanie z pracownią i czynnościami malarza;
 • Nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania się;
 • Kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej;
 • Nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką;
 • Zapoznanie dzieci z kolorami występującymi na tęczy.

TYDZIEŃ III: JUŻ LATO

 • Kształtowanie szybkiej reakcji na polecenia nauczyciela;
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych;
 • Kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

TYDZIEŃ IV: WAKACJE

 • Zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw podczas wakacji;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania usłyszanych dźwięków;
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
 • Poszerzanie wiedzy o świecie oraz o wakacyjnych podróżach.

KATECHEZA

Nauka pieśni „Jego miłość jest pierwsza”.

 
© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów