Sarenki

 

                                                                          ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
                                                                                                       PAŹDZIERNIK 2021

         1 TYDZIEŃ - Idzie jesień przez … przez ogród i sad

 • Rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy.
 • Utrwalanie znajomości kolorów, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej. 
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, pamięci i umiejętności rachunkowych.
 • Utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.

  2 TYDZIEŃ - Jesień idzie do zwierząt
 • Rozwijanie mowy, poznawanie miejsca, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zimą.
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.

  3 TYDZIEŃ - Co z czego otrzymujemy
 • Poznawanie pochodzenia i wykorzystywania wełny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Zapoznanie z etapami powstawania mąki.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej.
 • Poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie.

  4 TYDZIEŃ - Idzie jesień… z deszczem
 • Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.
 • Zwrócenie uwagi na środki ostrożności, jakie należy zachować podczas burzy.
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Utrwalanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni.
 • Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu.

  Katecheza:
  Poznanie różańca. Nauka modlitwy Zdrowaś Maryjo.

   Piosenka i wiersz na miesiąc październik

Jesień, Jesień, Jesieniucha - Zbigniew Ciechan, Łucja Prus

 1. Ale plucha cha, cha,

plucha cha, cha.

Ale dmucha cha, cha,

dmucha cha, cha.

Ref. Niech tam leje, niech tam wieje.

Ja się bawię, ja się śmieję.

Niech tam leje, niech tam wieje.

Ja się bawię, ja się śmieję.

 1. Żółta grucha cha, cha,

grucha cha, cha.

Hop do brzucha cha, cha,

brzucha cha, cha.

Ref. Niech tam leje, niech tam wieje.

Ja się bawię, ja się śmieję.

Niech tam leje, niech tam wieje.

Ja się bawię, ja się śmieję.

 1. Dla mnie jesień,

to jest mucha cha, cha.

Jesień, jesień,

jesieniucha cha, cha.

Ref. Niech tam leje, niech tam wieje.

Ja się bawię, ja się śmieję.

Niech tam leje, niech tam wieje.

Ja się bawię, ja się śmieję.

Malowała jesień

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na brązowo, na czerwono, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala, lala, la,

na brązowo, na czerwono, żółto i złociście.

 1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

Lala, lala, la, lala, lala, la, 

przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

 1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala, lala, la, 

kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.

 

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów