Prawa i obowiązki dziecka

 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” (św. Jan Paweł II)

                                                                                                                                              

               PRAWA DZIECKA

Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju

Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne

Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców

Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę

Prawo do stowarzyszania - oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych,
jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności

Prawo do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować

Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może zacząć naukę w klasie "0"

Prawo do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko

Prawo do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp
do różnych źródeł wiedzy

Prawo do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

Niniejszy tekst zaczerpnięto ze strony http://www.dzieci.org.pl/pr6a.html

              OBOWIĄZKI DZIECKA

 • szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach,
 • rzetelnie spełniać obowiązki ucznia,
 • szanować swoją pracę i innych,
 • dbać i szanować o zabawki oraz inne przedmioty otrzymane od rodziców i innych,
 • w przedszkolu, szkole i w domu zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w zabawie,
 • szanować i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wszystko co jest z tym związane,
 • akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na krzywdę innych,
 • wiernie służyć Ojczyźnie,
 • być wiernym Bogu i religii.

RZECZNIK PRAW DZIECKA

MIKOŁAJ PAWLAK

 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32
  00-450 Warszawa
 • telefon: (22) 583 66 00 fax: (22) 583 66 96
 • Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.
 • Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12

 

© 2023 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów